ISSN 2518-1181 (Online)
ISSN 2307-9878 (Print)

Вітаємо на офіційному сайті журналу "Облік і фінанси"!

"Облік і фінанси" - фаховий науково-виробничий журнал з відкритим доступом до повних текстів. Індексується в міжнародних каталогах
та наукометричних базах.

 До 2013 року журнал видавався під назвою "Облік і фінанси АПК". Перейменування та оновлення журналу з врахуванням передового світового досвіду започаткувало новий етап його розвитку. Ознайомитися з номерами журналу, виданими до 2013 року, можна на сайті Бухгалтерського порталу "Облік і фінанси АПК"

Журнал нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України

Новини
 • Інформація про набір статей

  Шановні автори, повідомляємо, що набір статей для публікації у журналі "Облік і фінанси" № 1 (75) 2017 завершено. Статті, що надійдуть до редакції, будуть опубліковані у наступних номерах видання.

  Перед надсиланням матеріалу, будь ласка, ознайомтеся з вимогами до оформлення рукопису та перегляньте зразок статті!

  Зокрема, список джерел повинен бути оформлений згідно із стандартом з бібліографічного опису документів ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, а також паралельно транслітерований і оформлений в стилі APA (American Psychological Association Style). Крім цього, на титульній сторінці статті повинен бути зазначений JEL код.

 • h-індекс журналу

  Рівень цитування статей, опублікованих в журналі "Облік і фінанси", можна переглянути в аналітичній системі Google Академія. Видання має власний публічний бібліометричний профіль. Станом на 01.02.2017 журнал "Облік і фінанси" посідає 18 місце за рівнем цитування серед українських фахових періодичних видань.

 • Дилема кожного автора: як і який журнал обрати для публікації?

  Ви розпочали наукову діяльність, і наблизилися до етапу оприлюднення отриманих результатів.

  Де друкувати? Як написати? Як не порушити норми авторського права, етичні норми? Навіщо потрібно рецензування?

  Відповіді на ці та інші запитання підготували українські видавці, науковці, бібліотекарі - ініціатори волонтерського проекту "Українські наукові журнали".

 • Як знайти українські журнали, що включені у Scopus та Web of Science

  Останнім часом, завдяки очікуванню змін в системі оцінки рівня якості вітчизняних наукових робіт, значно підвищилась увага українських науковців до журналів, що включені до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science. Якщо з природничих чи медичних наук таких журналів є чимало, то фахівцям з економіки, бухгалтерського обліку, фінансів знайти такі видання доволі важко. Однак щоб переглянути список українських журналів, включених у Scopus та Web of Science, достатньо перейти за наступними посиланнями:
  Scopus  (What content is included in Scopus? / Journals / Journal title list) - завантажуєте файл List of titles (xlsx) та самостійно впорядковуйте його дані, як вам заманеться.
  Web of Science  - у Master Journal List можна здійснювати пошук журналів за будь-якими реквізитами.

 • Безкоштовні онлайн-курси від викладачів КНУ, КПІ та Києво-Могилянської академії

  Сьогодні найпоширенішим методом популяризації наукового знання в мережі internet є онлайн освіта. Завдяки зусиллям провідних вітчизняних ВУЗів 15 жовтня 2014 року в Україні стартував проект Prometheus.

  Громадський проект «Prometheus» надає вільний і абсолютно безкоштовний доступ до найкращих навчальних курсів університетського рівня всім охочим незалежно від місця проживання, віку чи статків.

  «Prometheus» не лише самостійно створює та розміщує масові відкриті онлайн-курси на власному сайті, але й надає безкоштовну можливість університетам, провідним викладачам та компаніям-лідерам в своїй галузі публікувати й розповсюджувати курси на цій платформі.

  Першими свої курси запропонували три провідних українських ВНЗ: Київський національний університет імені Т. Шевченка, Національний університет «Києво-Могилянська академія» та Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». Пізніше до них приєдналися Київський університет імені Б. Грінченка та Український католицький університет а також провідні фахівці у сфері маркетингу, юриспруденції, PR та інформаційних технологій, не пов'язані з системою вищої освіти.

  На сьогодні зареєстрованим користувачам доступні 8 курсів, також на 7 курсів відкрита реєстрація, і вони стартують незабаром. Успішне завершення курсу дає змогу отримати електронний сертифікат, який підтверджуватиме здобуті знання. За структурою, формами контролю і по перспективі отримання сертифікату Prometheus найбільш близький до зарубіжного аналогу Coursera.

Архів новин