ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)

Вітаємо на офіційному сайті журналу "Облік і фінанси"!

"Облік і фінанси" - фаховий науково-виробничий журнал з відкритим доступом до повних текстів. Індексується в міжнародних каталогах
та наукометричних базах.

 До 2013 року журнал видавався під назвою "Облік і фінанси АПК". Перейменування та оновлення журналу з врахуванням передового світового досвіду започаткувало новий етап його розвитку. Ознайомитися з номерами журналу, виданими до 2013 року, можна на сайті Бухгалтерського порталу "Облік і фінанси АПК"

Журнал нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України

Новини
 • Інформація про набір статей

  Шановні автори, повідомляємо, що розпочався набір статей для публікації у журналі "Облік і фінанси" № 4 (78) 2017 (січень).  

  Перед надсиланням матеріалу до редакції, будь ласка, ознайомтеся з вимогами до оформлення рукопису, алгоритмом формування References та перегляньте зразок статті!

  Нагадуємо, що список використаних джерел повинен бути оформлений згідно із стандартом з бібліографічного опису документів ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, а також паралельно транслітерований і оформлений в стилі APA (American Psychological Association Style). На титульній сторінці статті повинен бути зазначений JEL код.

 • Видання поновлено в Переліку наукових фахових видань України

  Відповідно до Наказу МОН України від 11.07.2017 р. № 996 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 26 червня 2017 року» журнал "Облік і фінанси" включено до Переліку наукових фахових видань України.

 • Вартість публікації статей у 2017 році

  Шановні потенційні автори! У 2017 році плата за публікацію статті в журналі складатиме 35 грн. за одну сторінку рукопису. Однак, повідомляємо, що: 

  1) З авторів, чиї статті пройдуть фахове рецензування та літературне редагування і будуть рекомендовані до друку, крім плати за публікацію, буде стягуватися плата за обробку та рецензування – 50 грн. (незалежно від обсягу статті).

  2) У випадку формального оформлення References автором (автоматична транслітерація, недотримання вимог стилю APA і т.п.) стягуватиметься плата – 75 грн. за оформлення References редактором.

  3) Після виходу з друку номера журналу редакція не здійснює поштову розсилку авторських примірників, натомість авторам надається можливість замовити доставку журналу Новою Поштою за свій власний рахунок.

  Просимо звернути особливу увагу на дотримання вимог щодо оформлення матеріалів, що подаються до друку.

 • h-індекс журналу

  Рівень цитування статей, опублікованих в журналі "Облік і фінанси", можна переглянути в аналітичній системі Google Академія. Видання має власний публічний бібліометричний профіль. Станом на 01.07.2017 журнал "Облік і фінанси" посідає 18 місце за рівнем цитування серед українських фахових періодичних видань.

 • Як знайти українські журнали, що включені у Scopus та Web of Science

  Останнім часом, завдяки очікуванню змін в системі оцінки рівня якості вітчизняних наукових робіт, значно підвищилась увага українських науковців до журналів, що включені до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science. Якщо з природничих чи медичних наук таких журналів є чимало, то фахівцям з економіки, бухгалтерського обліку, фінансів знайти такі видання доволі важко. Однак щоб переглянути список українських журналів, включених у Scopus та Web of Science, достатньо перейти за наступними посиланнями:
  Scopus  (What content is included in Scopus? / Journals / Journal title list) - завантажуєте файл List of titles (xlsx) та самостійно впорядковуйте його дані, як вам заманеться.
  Web of Science  - у Master Journal List можна здійснювати пошук журналів за будь-якими реквізитами.

Архів новин