ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)

Вітаємо на офіційному сайті журналу "Облік і фінанси"!

"Облік і фінанси" - фаховий науково-виробничий журнал з відкритим доступом до повних текстів. Індексується в міжнародних каталогах
та наукометричних базах.

 До 2013 року журнал видавався під назвою "Облік і фінанси АПК". Перейменування та оновлення журналу з врахуванням передового світового досвіду започаткувало новий етап його розвитку. Ознайомитися з номерами журналу, виданими до 2013 року, можна на сайті Бухгалтерського порталу "Облік і фінанси АПК"

Журнал нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України

Новини
 • Інформація про набір статей

  Шановні автори, повідомляємо, що розпочався набір статей для публікації у журналі "Облік і фінанси" № 4 (82) (грудень) 2018 р.

  На основі Наказу МОН України від 15.01.2018 №32 "Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України" змінено окремі вимоги до оформлення рукопису статті. Тому перед надсиланням матеріалу до редакції, будь ласка, ознайомтеся з вимогами до оформлення рукопису, алгоритмом формування References та перегляньте зразок статті!

  Нагадуємо, що список використаних джерел повинен бути оформлений за вимогами ДСТУ 8302:2015, а також паралельно транслітерований і оформлений в стилі APA (American Psychological Association Style). На титульній сторінці статті повинен бути зазначений JEL код.

  Коротка інструкція та приклади бібліографічного опису джерел за вимогами ДСТУ 8302:2015.

 • Наукові фахові видання України станом на 1.06.2018: Аналітичний огляд

  Дослідження проведено на основі аналізу даних офіційного сайту МОН України та сайтів періодичних видань.

  Всього станом на 1.06.2018 в Переліку на сайті МОН зазначено 2421 видань:
  - друкованих 2312, з них фактично фахові на даний момент 1638
  - електронних 109, з них фактично фахові на даний момент 96
  Таким чином, в Україні фактично фаховими станом на 1.06.2018 були 1734 видання.

  Частка видань, що вибули з 2015 року внаслідок оновлення вимог до формування Переліку фахових видань України (Наказ МОН від 17.10.2012 р.  № 1111) складає – 28,5 % або 687 видань.

  Характерні риси видань, що вибули з Переліку:
  – відсутність сайту чи окремої веб-сторінки видання
  – низька періодичність: виходить з друку від 4 до 1 разу в рік
  – збірники, вісники кафедр, інститутів, університетів (тобто видання навчальних, а не наукових закладів)
  – видання професійних об’єднань, що не займаються наукою

  Подальша доля видань, що вибули:
  – перестали функціонувати
  – ввійшли в категорію видань, що індексуються в міжнародних науковометричних базах, проте не є фаховими
  – функціонують для виконання цілей їх засновників, а не для публікації наукових матеріалів (видання професійних об’єднань і т.п.)

  Черговий фільтр: Наказ МОН від 15.01.2018 р. № 32 "Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України"
  Ключові вимоги:
  – присвоєння кожній публікації індексу DOI
  – включення до складу редколегії мінімум 7 членів, що мають протягом останніх трьох років публікації, індексовані у Web of Science / Scopus, або видані міжнародними видавництвами за класифікацією SENSE

  Прогноз розвитку ситуації: Зважаючи на високу вартість публікацій у виданнях, що індексуються у Web of Science / Scopus, а також платність використання DOI (275$ – річний членський внесок + по 1$ за кожен присвоєний індекс), в Україні триватиме подальше скорочення кількості фахових видань. В першу чергу, це стосуватиметься університетських видань з низьким рівнем якості та наукової цінності опублікованих матеріалів, низькою періодичністю виходу, а також тих, що, значною мірою, залежні від фінансування їх засновників. За нашими прогнозами, скорочення кількості фахових видань може сягнути більше 40 %. В той же час, найближчим часом не варто очікувати суттєвого збільшення кількості фахових видань категорії «А». Приріст таких видань може відбутись лише через 2-3 роки завдяки підвищенню якості публікацій у виданнях категорії «Б».

  Станом на 1 червня 2018 року нам не вдалось виявити фахових видань з економічних наук, що включені в категорію «Б». Кількість таких в категорії «А» наразі становить 9 видань.

 • h-індекс журналу

  Рівень цитування статей, опублікованих в журналі "Облік і фінанси", можна переглянути в аналітичній системі Google Академія. Видання має власний публічний бібліометричний профіль. Станом на 01.06.2018 журнал "Облік і фінанси" посідає 15 місце за рівнем цитування серед українських фахових періодичних видань.

 • Вартість публікації статей у 2018 році

  Шановні потенційні автори! У 2018 році плата за публікацію статті в журналі складатиме 35 грн. за одну сторінку рукопису. Однак, повідомляємо, що: 

  1) З авторів, чиї статті пройдуть фахове рецензування та літературне редагування і будуть рекомендовані до друку, крім плати за публікацію, буде стягуватися плата за обробку та рецензування – 100 грн. (незалежно від обсягу статті).

  2) У випадку відсутності або формального оформлення References автором (автоматична транслітерація, недотримання вимог стилю APA і т.п.) стягуватиметься плата – 75 грн. за оформлення References редактором.

  3) Редакція журналу не здійснює поштову розсилку авторських примірників. Автори можуть самостійно отримати авторський примірник у редакції або замовити доставку журналу Новою Поштою.

  Просимо звернути особливу увагу на дотримання вимог щодо оформлення матеріалів, що подаються до друку.

 • Проблеми українського села у фокусі аграрної науки

  5 грудня 2017 року на засіданні Асоціації фермерів та приватних землевласників України та Всеукраїнського комітету захисту рідної землі,  було заслухано і схвалено наукову доповідь д.е.н., професора, академіка НААН України, Жука Валерія Миколайовича на тему "Обіг земель сільськогосподарського призначення в селозберігаючій моделі аграрного устрою України".

  Ключові ідеї доповіді викладені у статті "Теоретичні основи моделювання розвитку сільських територій: біхевіористичний аспект", опублікованій у журналі "Облік і фінанси" № 3 (77) 2017. 

  Переглянути повний текст доповіді

Архів новин