ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)

Вітаємо на офіційному сайті журналу "Облік і фінанси"!

"Облік і фінанси" - фаховий науково-виробничий журнал з відкритим доступом до повних текстів. Індексується в міжнародних каталогах
та наукометричних базах.

 До 2013 року журнал видавався під назвою "Облік і фінанси АПК". Перейменування та оновлення журналу з врахуванням передового світового досвіду започаткувало новий етап його розвитку. Ознайомитися з номерами журналу, виданими до 2013 року, можна на сайті Бухгалтерського порталу "Облік і фінанси АПК"

Журнал нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України

Новини
 • Інформація про набір статей

  Шановні автори, повідомляємо, що набір статей для публікації у журналі "Облік і фінанси" в період літніх відпусток здійснюватися не буде. У зв'язку із об'єктивними організаційними причинами випуск чергового номера журналу (2 (76) 2017) перенесено на осінь. 

  У вересні буде проведено додатковий набір статей для публікації в номері 2 (76) 2017 та розпочнеться набір статей для публікації у наступних номерах журналу.

  Перед надсиланням матеріалу до редакції, будь ласка, ознайомтеся з вимогами до оформлення рукопису, алгоритмом формування References та перегляньте зразок статті!

  Нагадуємо, що список використаних джерел повинен бути оформлений згідно із стандартом з бібліографічного опису документів ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, а також паралельно транслітерований і оформлений в стилі APA (American Psychological Association Style). На титульній сторінці статті повинен бути зазначений JEL код.

 • Вартість публікації статей у 2017 році

  Шановні потенційні автори! Повідомляємо, що редакція журналу «Облік і фінанси» здійснила перегляд цінової політики на 2017 рік. Плата за публікацію статті в журналі і надалі складатиме 35 грн. за одну сторінку рукопису. Однак у зв’язку із суттєвим збільшенням витрат на рецензування статей та видання паперової версії журналу, а також із низьким рівнем дотримання вимог авторами (що уповільнює додрукарську обробку матеріалів), вводяться наступні вимоги:

  1) З авторів, чиї статті пройдуть фахове рецензування та літературне редагування і будуть рекомендовані до друку, крім плати за публікацію, буде стягуватися плата за обробку та рецензування – 50 грн. (незалежно від обсягу статті).

  2) У зв’язку із незадовільним рівнем підготовки References авторами, редакція у випадку формального оформлення References автором (автоматична транслітерація, недотримання вимог стилю APA і т.п.) стягуватиме плату – 75 грн. за виконання цієї роботи редактором.

  3) Після виходу з друку номера журналу редакція не здійснює поштову розсилку авторських примірників, натомість авторам надається можливість замовити доставку журналу Новою Поштою за свій власний рахунок.

  Просимо звернути особливу увагу на дотримання вимог щодо оформлення матеріалів, що подаються до друку.

 • h-індекс журналу

  Рівень цитування статей, опублікованих в журналі "Облік і фінанси", можна переглянути в аналітичній системі Google Академія. Видання має власний публічний бібліометричний профіль. Станом на 01.06.2017 журнал "Облік і фінанси" посідає 18 місце за рівнем цитування серед українських фахових періодичних видань.

 • Як знайти українські журнали, що включені у Scopus та Web of Science

  Останнім часом, завдяки очікуванню змін в системі оцінки рівня якості вітчизняних наукових робіт, значно підвищилась увага українських науковців до журналів, що включені до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science. Якщо з природничих чи медичних наук таких журналів є чимало, то фахівцям з економіки, бухгалтерського обліку, фінансів знайти такі видання доволі важко. Однак щоб переглянути список українських журналів, включених у Scopus та Web of Science, достатньо перейти за наступними посиланнями:
  Scopus  (What content is included in Scopus? / Journals / Journal title list) - завантажуєте файл List of titles (xlsx) та самостійно впорядковуйте його дані, як вам заманеться.
  Web of Science  - у Master Journal List можна здійснювати пошук журналів за будь-якими реквізитами.

 • Безкоштовні онлайн-курси від викладачів КНУ, КПІ та Києво-Могилянської академії

  Сьогодні найпоширенішим методом популяризації наукового знання в мережі internet є онлайн освіта. Завдяки зусиллям провідних вітчизняних ВУЗів 15 жовтня 2014 року в Україні стартував проект Prometheus.

  Громадський проект «Prometheus» надає вільний і абсолютно безкоштовний доступ до найкращих навчальних курсів університетського рівня всім охочим незалежно від місця проживання, віку чи статків.

  «Prometheus» не лише самостійно створює та розміщує масові відкриті онлайн-курси на власному сайті, але й надає безкоштовну можливість університетам, провідним викладачам та компаніям-лідерам в своїй галузі публікувати й розповсюджувати курси на цій платформі.

  Першими свої курси запропонували три провідних українських ВНЗ: Київський національний університет імені Т. Шевченка, Національний університет «Києво-Могилянська академія» та Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». Пізніше до них приєдналися Київський університет імені Б. Грінченка та Український католицький університет а також провідні фахівці у сфері маркетингу, юриспруденції, PR та інформаційних технологій, не пов'язані з системою вищої освіти.

  На сьогодні зареєстрованим користувачам доступні 8 курсів, також на 7 курсів відкрита реєстрація, і вони стартують незабаром. Успішне завершення курсу дає змогу отримати електронний сертифікат, який підтверджуватиме здобуті знання. За структурою, формами контролю і по перспективі отримання сертифікату Prometheus найбільш близький до зарубіжного аналогу Coursera.

Архів новин