ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)

Архів новин

 • Зміна вимог до оформлення списку використаних джерел

  1 липня 2016 року набрав чинності ДСТУ 8302:2015 "Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання", розроблений Книжковою палатою України імені Івана Федорова.

  Згідно Вимог до оформлення дисертації (Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 р. № 40), бібліографічний опис списку використаних джерел у дисертації може оформлятися здобувачем наукового ступеня за його вибором з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015.

  Таким чином, з метою спрощення методики оформлення списку використаних джерел редакція рекомендує авторам наукових публікацій оформляти список використаних джерел згідно вимог ДСТУ 8302:2015

  Коротка інструкція та приклади бібліографічного опису джерел за вимогами ДСТУ 8302:2015.

 • Видання поновлено в Переліку наукових фахових видань України

  Відповідно до Наказу МОН України від 11.07.2017 р. № 996 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 26 червня 2017 року» журнал "Облік і фінанси" включено до Переліку наукових фахових видань України.

 • Як знайти українські журнали, що включені у Scopus та Web of Science

  Останнім часом, завдяки очікуванню змін в системі оцінки рівня якості вітчизняних наукових робіт, значно підвищилась увага українських науковців до журналів, що включені до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science. Якщо з природничих чи медичних наук таких журналів є чимало, то фахівцям з економіки, бухгалтерського обліку, фінансів знайти такі видання доволі важко. Однак щоб переглянути список українських журналів, включених у Scopus та Web of Science, достатньо перейти за наступними посиланнями:
  Scopus  (What content is included in Scopus? / Journals / Journal title list) - завантажуєте файл List of titles (xlsx) та самостійно впорядковуйте його дані, як вам заманеться.
  Web of Science  - у Master Journal List можна здійснювати пошук журналів за будь-якими реквізитами.

 • Безкоштовні онлайн-курси від викладачів КНУ, КПІ та Києво-Могилянської академії

  Сьогодні найпоширенішим методом популяризації наукового знання в мережі internet є онлайн освіта. Завдяки зусиллям провідних вітчизняних ВУЗів 15 жовтня 2014 року в Україні стартував проект Prometheus.

  Громадський проект «Prometheus» надає вільний і абсолютно безкоштовний доступ до найкращих навчальних курсів університетського рівня всім охочим незалежно від місця проживання, віку чи статків.

  «Prometheus» не лише самостійно створює та розміщує масові відкриті онлайн-курси на власному сайті, але й надає безкоштовну можливість університетам, провідним викладачам та компаніям-лідерам в своїй галузі публікувати й розповсюджувати курси на цій платформі.

  Першими свої курси запропонували три провідних українських ВНЗ: Київський національний університет імені Т. Шевченка, Національний університет «Києво-Могилянська академія» та Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». Пізніше до них приєдналися Київський університет імені Б. Грінченка та Український католицький університет а також провідні фахівці у сфері маркетингу, юриспруденції, PR та інформаційних технологій, не пов'язані з системою вищої освіти.

  На сьогодні зареєстрованим користувачам доступні 8 курсів, також на 7 курсів відкрита реєстрація, і вони стартують незабаром. Успішне завершення курсу дає змогу отримати електронний сертифікат, який підтверджуватиме здобуті знання. За структурою, формами контролю і по перспективі отримання сертифікату Prometheus найбільш близький до зарубіжного аналогу Coursera.

 • Дилема кожного автора: як і який журнал обрати для публікації?

  Ви розпочали наукову діяльність, і наблизилися до етапу оприлюднення отриманих результатів.

  Де друкувати? Як написати? Як не порушити норми авторського права, етичні норми? Навіщо потрібно рецензування?

  Відповіді на ці та інші запитання підготували українські видавці, науковці, бібліотекарі - ініціатори волонтерського проекту "Українські наукові журнали".

 • Участь у міжнародних проектах

  Видавець журналу - Інститут обліку і фінансів уклав ліцензійний договір з Науковою електронною бібліотекою eLIBRARY.RU щодо розміщення повних текстів статей у цій базі та участі журналу в проекті РІНЦ (Російський індекс наукового цитування). Також укладено ліцензійну угоду між видавцем журналу та компанією Index Copernicus щодо передачі прав на включення електронного контенту журналу "Облік і фінанси" в продукти компанії Google, зокрема в сервіс Google Scholar. Крім цього, починаючи з 2014 року кожен номер журналу надсилається для оцінки в офіс компанії Thomson Reuters.
  На даний час, повні тексти статей, опублікованих в журналі "Облік і фінанси" доступні для користувачів міжнародних наукометричних баз EBSCOhost, Index Copernicus, RePEc, а також пошукової системи Research Bible.

 • Схвалено Звіт про роботу журналу

  26 вересня 2013 року в Києві пройшов Ювілейний Х З’їзд Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, на якому було заслухано та схвалено Звіт про роботу друкованого органу Федерації - науково-виробничого журналу "Облік і фінанси".

  Як відзначив відповідальний редактор журналу С. Остапчук, за останній рік журнал значно наростив свій потенціал, ввійшовши в дві наукометричні бази та три міжнародні каталоги. "Сьогодні журнал "Облік і фінанси" провідне фахове видання знане не лише в Україні, але й закордоном. Завдяки розширенню переліку офіційних мов журналу, помітно змінилася географія авторів. Поряд з цим журнал тісно співпрацює з вітчизняними університетами, відбираючи та публікуючи кращі наукові дослідження студентів, формуючи інформаційне забезпечення наукової роботи кафедр економічного спрямування".

  Результати роботи журналу отримали високу оцінку і з боку державних органів. Зокрема, у 2013 році трудовий колектив науково-виробничого журналу "Облік і фінанси" було нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

 • VIIІ Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток облікової та фінансової складових економічної науки і практики"

  27 вересня 2013 року в рамках святкування 10-річчя Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України в Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки" (м. Київ) відбулась VIIІ Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток облікової та фінансової складових економічної науки і практики". Одним із організаторів заходу виступив журнал "Облік і фінанси".

  В роботі заходу прийняли участь представники держаних органів, галузевих асоціацій і професійних об’єднань, провідні вітчизняні науковці та викладачі ВНЗ України, а також іноземні гості, зокрема: Л.О. Погорєлова Голова ради Палати аудиторів Республіки Казахстан; М. Васілевскі, д.е.н., професор Варшавського університету природничих наук (Польща); М.Д. Яковенко Віце-президент Національного інституту професійних бухгалтерів, фінансових менеджерів та економістів (м. Самара, Російська Федерація).

  Ознайомитися з Резолюцією конференції можна сайті Бухгалтерського порталу "Облік і фінанси АПК".

 • Міжнародна співпраця

  Видавець і розповсюджувач журналу - Інститут обліку і фінансів уклав ліцензійну угоду з американською корпорацією EBSCO Publishing, Inc. про включення електронної версії науково-виробничого журналу "Облік і фінанси" до закритих електронних онлайн баз EBSCOhost.

 • Журнал "Облік і фінанси" виступив співорганізатором міжнародної науко-практичної конференції з бухгалтерського обліку

  I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція з бухгалтерського обліку "ЗРОСТАННЯ РОЛІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ" пройшла 21 лютого 2013 року у м. Києві. Одним із організаторів конференції виступив журнал "Облік і фінанси".
  В роботі конференції прийняли участь співробітники міністерств та відомств, вітчизняні та зарубіжні науковці, викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти, практикуючі бухгалтери і аудитори.
  Тези доповідей зареєстрованих учасників опубліковані на сайті для публічного обговорення. За результатами конференції підготовлено збірник тез та доповідей учасників.