ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)

Архів новин

 • Дилема кожного автора: як і який журнал обрати для публікації?

  Ви розпочали наукову діяльність, і наблизилися до етапу оприлюднення отриманих результатів.

  Де друкувати? Як написати? Як не порушити норми авторського права, етичні норми? Навіщо потрібно рецензування?

  Відповіді на ці та інші запитання підготували українські видавці, науковці, бібліотекарі - ініціатори волонтерського проекту "Українські наукові журнали".

 • Участь у міжнародних проектах

  Видавець журналу - Інститут обліку і фінансів уклав ліцензійний договір з Науковою електронною бібліотекою eLIBRARY.RU щодо розміщення повних текстів статей у цій базі та участі журналу в проекті РІНЦ (Російський індекс наукового цитування). Також укладено ліцензійну угоду між видавцем журналу та компанією Index Copernicus щодо передачі прав на включення електронного контенту журналу "Облік і фінанси" в продукти компанії Google, зокрема в сервіс Google Scholar. Крім цього, починаючи з 2014 року кожен номер журналу надсилається для оцінки в офіс компанії Thomson Reuters.
  На даний час, повні тексти статей, опублікованих в журналі "Облік і фінанси" доступні для користувачів міжнародних наукометричних баз EBSCOhost, Index Copernicus, RePEc, а також пошукової системи Research Bible.

 • Схвалено Звіт про роботу журналу

  26 вересня 2013 року в Києві пройшов Ювілейний Х З’їзд Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, на якому було заслухано та схвалено Звіт про роботу друкованого органу Федерації - науково-виробничого журналу "Облік і фінанси".

  Як відзначив відповідальний редактор журналу С. Остапчук, за останній рік журнал значно наростив свій потенціал, ввійшовши в дві наукометричні бази та три міжнародні каталоги. "Сьогодні журнал "Облік і фінанси" провідне фахове видання знане не лише в Україні, але й закордоном. Завдяки розширенню переліку офіційних мов журналу, помітно змінилася географія авторів. Поряд з цим журнал тісно співпрацює з вітчизняними університетами, відбираючи та публікуючи кращі наукові дослідження студентів, формуючи інформаційне забезпечення наукової роботи кафедр економічного спрямування".

  Результати роботи журналу отримали високу оцінку і з боку державних органів. Зокрема, у 2013 році трудовий колектив науково-виробничого журналу "Облік і фінанси" було нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

 • VIIІ Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток облікової та фінансової складових економічної науки і практики"

  27 вересня 2013 року в рамках святкування 10-річчя Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України в Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки" (м. Київ) відбулась VIIІ Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток облікової та фінансової складових економічної науки і практики". Одним із організаторів заходу виступив журнал "Облік і фінанси".

  В роботі заходу прийняли участь представники держаних органів, галузевих асоціацій і професійних об’єднань, провідні вітчизняні науковці та викладачі ВНЗ України, а також іноземні гості, зокрема: Л.О. Погорєлова Голова ради Палати аудиторів Республіки Казахстан; М. Васілевскі, д.е.н., професор Варшавського університету природничих наук (Польща); М.Д. Яковенко Віце-президент Національного інституту професійних бухгалтерів, фінансових менеджерів та економістів (м. Самара, Російська Федерація).

  Ознайомитися з Резолюцією конференції можна сайті Бухгалтерського порталу "Облік і фінанси АПК".

 • Міжнародна співпраця

  Видавець і розповсюджувач журналу - Інститут обліку і фінансів уклав ліцензійну угоду з американською корпорацією EBSCO Publishing, Inc. про включення електронної версії науково-виробничого журналу "Облік і фінанси" до закритих електронних онлайн баз EBSCOhost.

 • Журнал "Облік і фінанси" виступив співорганізатором міжнародної науко-практичної конференції з бухгалтерського обліку

  I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція з бухгалтерського обліку "ЗРОСТАННЯ РОЛІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ" пройшла 21 лютого 2013 року у м. Києві. Одним із організаторів конференції виступив журнал "Облік і фінанси".
  В роботі конференції прийняли участь співробітники міністерств та відомств, вітчизняні та зарубіжні науковці, викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти, практикуючі бухгалтери і аудитори.
  Тези доповідей зареєстрованих учасників опубліковані на сайті для публічного обговорення. За результатами конференції підготовлено збірник тез та доповідей учасників.