ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)

Архів новин

 • Наукові фахові видання України станом на 1.06.2018: Аналітичний огляд

  Дослідження проведено на основі аналізу даних офіційного сайту МОН України та сайтів періодичних видань.

  Всього станом на 1.06.2018 в Переліку на сайті МОН зазначено 2421 видань:
  - друкованих 2312, з них фактично фахові на даний момент 1638
  - електронних 109, з них фактично фахові на даний момент 96
  Таким чином, в Україні фактично фаховими станом на 1.06.2018 були 1734 видання.

  Частка видань, що вибули з 2015 року внаслідок оновлення вимог до формування Переліку фахових видань України (Наказ МОН від 17.10.2012 р.  № 1111) складає – 28,5 % або 687 видань.

  Характерні риси видань, що вибули з Переліку:
  – відсутність сайту чи окремої веб-сторінки видання
  – низька періодичність: виходить з друку від 4 до 1 разу в рік
  – збірники, вісники кафедр, інститутів, університетів (тобто видання навчальних, а не наукових закладів)
  – видання професійних об’єднань, що не займаються наукою

  Подальша доля видань, що вибули:
  – перестали функціонувати
  – ввійшли в категорію видань, що індексуються в міжнародних науковометричних базах, проте не є фаховими
  – функціонують для виконання цілей їх засновників, а не для публікації наукових матеріалів (видання професійних об’єднань і т.п.)

  Черговий фільтр: Наказ МОН від 15.01.2018 р. № 32 "Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України"
  Ключові вимоги:
  – присвоєння кожній публікації індексу DOI
  – включення до складу редколегії мінімум 7 членів, що мають протягом останніх трьох років публікації, індексовані у Web of Science / Scopus, або видані міжнародними видавництвами за класифікацією SENSE

  Прогноз розвитку ситуації: Зважаючи на високу вартість публікацій у виданнях, що індексуються у Web of Science / Scopus, а також платність використання DOI (275$ – річний членський внесок + по 1$ за кожен присвоєний індекс), в Україні триватиме подальше скорочення кількості фахових видань. В першу чергу, це стосуватиметься університетських видань з низьким рівнем якості та наукової цінності опублікованих матеріалів, низькою періодичністю виходу, а також тих, що, значною мірою, залежні від фінансування їх засновників. За нашими прогнозами, скорочення кількості фахових видань може сягнути більше 40 %. В той же час, найближчим часом не варто очікувати суттєвого збільшення кількості фахових видань категорії «А». Приріст таких видань може відбутись лише через 2-3 роки завдяки підвищенню якості публікацій у виданнях категорії «Б».

  Станом на 1 червня 2018 року нам не вдалось виявити фахових видань з економічних наук, що включені в категорію «Б». Кількість таких в категорії «А» наразі становить 9 видань.

 • Проблеми українського села у фокусі аграрної науки

  5 грудня 2017 року на засіданні Асоціації фермерів та приватних землевласників України та Всеукраїнського комітету захисту рідної землі,  було заслухано і схвалено наукову доповідь д.е.н., професора, академіка НААН України, Жука Валерія Миколайовича на тему "Обіг земель сільськогосподарського призначення в селозберігаючій моделі аграрного устрою України".

  Ключові ідеї доповіді викладені у статті "Теоретичні основи моделювання розвитку сільських територій: біхевіористичний аспект", опублікованій у журналі "Облік і фінанси" № 3 (77) 2017. 

  Переглянути повний текст доповіді

 • Зміна вимог до оформлення списку використаних джерел

  1 липня 2016 року набрав чинності ДСТУ 8302:2015 "Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання", розроблений Книжковою палатою України імені Івана Федорова.

  Згідно Вимог до оформлення дисертації (Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 р. № 40), бібліографічний опис списку використаних джерел у дисертації може оформлятися здобувачем наукового ступеня за його вибором з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015.

  Таким чином, з метою спрощення методики оформлення списку використаних джерел редакція рекомендує авторам наукових публікацій оформляти список використаних джерел згідно вимог ДСТУ 8302:2015

  Коротка інструкція та приклади бібліографічного опису джерел за вимогами ДСТУ 8302:2015.

 • Видання поновлено в Переліку наукових фахових видань України

  Відповідно до Наказу МОН України від 11.07.2017 р. № 996 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 26 червня 2017 року» журнал "Облік і фінанси" включено до Переліку наукових фахових видань України.

 • Безкоштовні онлайн-курси від викладачів КНУ, КПІ та Києво-Могилянської академії

  Сьогодні найпоширенішим методом популяризації наукового знання в мережі internet є онлайн освіта. Завдяки зусиллям провідних вітчизняних ВУЗів 15 жовтня 2014 року в Україні стартував проект Prometheus.

  Громадський проект «Prometheus» надає вільний і абсолютно безкоштовний доступ до найкращих навчальних курсів університетського рівня всім охочим незалежно від місця проживання, віку чи статків.

  «Prometheus» не лише самостійно створює та розміщує масові відкриті онлайн-курси на власному сайті, але й надає безкоштовну можливість університетам, провідним викладачам та компаніям-лідерам в своїй галузі публікувати й розповсюджувати курси на цій платформі.

  Першими свої курси запропонували три провідних українських ВНЗ: Київський національний університет імені Т. Шевченка, Національний університет «Києво-Могилянська академія» та Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». Пізніше до них приєдналися Київський університет імені Б. Грінченка та Український католицький університет а також провідні фахівці у сфері маркетингу, юриспруденції, PR та інформаційних технологій, не пов'язані з системою вищої освіти.

  На сьогодні зареєстрованим користувачам доступні 8 курсів, також на 7 курсів відкрита реєстрація, і вони стартують незабаром. Успішне завершення курсу дає змогу отримати електронний сертифікат, який підтверджуватиме здобуті знання. За структурою, формами контролю і по перспективі отримання сертифікату Prometheus найбільш близький до зарубіжного аналогу Coursera.

 • Участь у міжнародних проектах

  Видавець журналу - Інститут обліку і фінансів уклав ліцензійний договір з Науковою електронною бібліотекою eLIBRARY.RU щодо розміщення повних текстів статей у цій базі та участі журналу в проекті РІНЦ (Російський індекс наукового цитування). Також укладено ліцензійну угоду між видавцем журналу та компанією Index Copernicus щодо передачі прав на включення електронного контенту журналу "Облік і фінанси" в продукти компанії Google, зокрема в сервіс Google Scholar. Крім цього, починаючи з 2014 року кожен номер журналу надсилається для оцінки в офіс компанії Thomson Reuters.
  На даний час, повні тексти статей, опублікованих в журналі "Облік і фінанси" доступні для користувачів міжнародних наукометричних баз EBSCOhost, Index Copernicus, RePEc, а також пошукової системи Research Bible.

 • Схвалено Звіт про роботу журналу

  26 вересня 2013 року в Києві пройшов Ювілейний Х З’їзд Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, на якому було заслухано та схвалено Звіт про роботу друкованого органу Федерації - науково-виробничого журналу "Облік і фінанси".

  Як відзначив відповідальний редактор журналу С. Остапчук, за останній рік журнал значно наростив свій потенціал, ввійшовши в дві наукометричні бази та три міжнародні каталоги. "Сьогодні журнал "Облік і фінанси" провідне фахове видання знане не лише в Україні, але й закордоном. Завдяки розширенню переліку офіційних мов журналу, помітно змінилася географія авторів. Поряд з цим журнал тісно співпрацює з вітчизняними університетами, відбираючи та публікуючи кращі наукові дослідження студентів, формуючи інформаційне забезпечення наукової роботи кафедр економічного спрямування".

  Результати роботи журналу отримали високу оцінку і з боку державних органів. Зокрема, у 2013 році трудовий колектив науково-виробничого журналу "Облік і фінанси" було нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

 • VIIІ Міжнародна науково-практична конференція

  27 вересня 2013 року в рамках святкування 10-річчя Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України в Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки" (м. Київ) відбулась VIIІ Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток облікової та фінансової складових економічної науки і практики". Одним із організаторів заходу виступив журнал "Облік і фінанси".

  В роботі заходу прийняли участь представники держаних органів, галузевих асоціацій і професійних об’єднань, провідні вітчизняні науковці та викладачі ВНЗ України, а також іноземні гості, зокрема: Л.О. Погорєлова Голова ради Палати аудиторів Республіки Казахстан; М. Васілевскі, д.е.н., професор Варшавського університету природничих наук (Польща); М.Д. Яковенко Віце-президент Національного інституту професійних бухгалтерів, фінансових менеджерів та економістів (м. Самара, Російська Федерація).

  Ознайомитися з Резолюцією конференції можна сайті Бухгалтерського порталу "Облік і фінанси АПК".

 • Міжнародна співпраця

  Видавець і розповсюджувач журналу - Інститут обліку і фінансів уклав ліцензійну угоду з американською корпорацією EBSCO Publishing, Inc. про включення електронної версії науково-виробничого журналу "Облік і фінанси" до закритих електронних онлайн баз EBSCOhost.

 • Журнал

  I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція з бухгалтерського обліку "ЗРОСТАННЯ РОЛІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ" пройшла 21 лютого 2013 року у м. Києві. Одним із організаторів конференції виступив журнал "Облік і фінанси".
  В роботі конференції прийняли участь співробітники міністерств та відомств, вітчизняні та зарубіжні науковці, викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти, практикуючі бухгалтери і аудитори.
  Тези доповідей зареєстрованих учасників опубліковані на сайті для публічного обговорення. За результатами конференції підготовлено збірник тез та доповідей учасників.