ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)

Калівошко Олексій Миколайович

Науковий ступінь:
кандидат економічних наук

Вчене звання:
доцент

Місце роботи: повна назва підприємства / установи / організації, місто, країна*:
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна

Калівошко О.М.

Опубліковані статті