ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Мельник Ольга Сергіївна

Місце роботи: повна назва підприємства / установи / організації, місто, країна*:
Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця, Україна

Мельник О.С.

Опубліковані статті