ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)

Токарчук Діна Миколаївна

Науковий ступінь:
кандидат економічних наук

Вчене звання:
доцент

Місце роботи: повна назва підприємства / установи / організації, місто, країна*:
Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця, Україна

Токарчук  Д.М.

Опубліковані статті