ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Пасько Олег Віталійович

Науковий ступінь:
кандидат економічних наук

Вчене звання:
доцент

Місце роботи: повна назва підприємства / установи / організації, місто, країна*:
Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна

Пасько О.В.

Опубліковані статті