ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Олейнікова Людмила Григорівна

Науковий ступінь:
кандидат економічних наук

Вчене звання:
старший науковий співробітник

Місце роботи: повна назва підприємства / установи / організації, місто, країна*:
Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління», м. Київ, Україна

Олейнікова Л.Г.

Опубліковані статті