ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Івахненко Ірина Сергіївна

Науковий ступінь:
доктор економічних наук

Вчене звання:
доцент

Місце роботи: повна назва підприємства / установи / організації, місто, країна*:
Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна

0000-0001-7166-1023

Івахненко І.С.