ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Лулай Енкеледа

Науковий ступінь:
кандидат економічних наук

Місце роботи: повна назва підприємства / установи / організації, місто, країна*:
Університет «Хаджі Зека», м. Печ, Косово

Лулай Е..

Опубліковані статті