ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Автори

Афанасьєв К. М.

Афанасьєв Костянтин Михайлович

кандидат економічних наук,
Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна
Афанасьєва К. Ю.

Афанасьєва Катерина Юріївна

магістер економічних наук,
Полоцький державний університет, м. Новополоцьк, Республіка Білорусь
Бабицька О. О.

Бабицька Ольга Олександрівна

кандидат економічних наук,
Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна
Багацька К. В.

Багацька Катерина Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент
Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна
Байков А. .

Байков Александр

доктор юридичних наук, доцент
Балтійська міжнародна академія, м. Рига, Латвійська Республіка
Байрамов С. .

Байрамов Сеймур

Державний університет телекомунікацій м. Київ, Україна
Бардаш С. В.

Бардаш Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор
Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна
Барський Ю. М.

Барський Юрій Миколайович

кандидат економічних наук, доцент
Луцький національний технічний університет, м. Луцьк, Україна
Бахарєва Я. В.

Бахарєва Ярослава Василівна

Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця, Україна
Безверхий К. В.

Безверхий Костянтин Вікторович

кандидат економічних наук,
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ, Україна