ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Автори

Бензарь А. С.

Бензарь Анатолій Сергійович

Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ, Україна
Бережна  Л. В.

Бережна Леся Віталіївна

кандидат економічних наук, доцент
Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси, Україна
Бережніцка Д. .

Бережніцка Джоанна

кандидат економічних наук,
Варшавський університет природничих наук – SGGW, м. Варшава, Польща
Блажинська Д. .

Блажинська Джоанна

кандидат економічних наук, доцент
Познанський університет економіки і бізнесу, м. Познань, Польща
Боднар О. В.

Боднар Ореста Володимирівна

кандидат економічних наук,
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут», м. Бережани, Україна
Боєва О. В.

Боєва Оксана Вікторівна

Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв, Україна
Бондаренко О. С.

Бондаренко Олена Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент
Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна
Бондарук Т. Г.

Бондарук Таїсія Григорівна

доктор економічних наук, професор
Національна академія статистики, обліку та аудиту, м. Київ, Україна
Бондар Ю. В.

Бондар Юлія Валеріївна

Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ, Україна
Бондар В. П.

Бондар Валерій Петрович

доктор економічних наук, професор
Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ, Україна