ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Автори

Бензарь А. С.

Бензарь Анатолій Сергійович

Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ, Україна
Бережна  Л. В.

Бережна Леся Віталіївна

кандидат економічних наук, доцент
Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси, Україна
Бережніцка Д. .

Бережніцка Джоанна

кандидат економічних наук,
Варшавський університет природничих наук – SGGW, м. Варшава, Польща
Благун І. І.

Благун Іван Іванович

кандидат економічних наук,
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ, Україна
Блажинська Д. .

Блажинська Джоанна

кандидат економічних наук, доцент
Познанський університет економіки і бізнесу, м. Познань, Польща
Блищик Л. В.

Блищик Лариса Вікторівна

Університет Державної фіскальної служби України, м. Ірпінь, Україна
Боднар О. В.

Боднар Ореста Володимирівна

кандидат економічних наук,
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут», м. Бережани, Україна
Боєва О. В.

Боєва Оксана Вікторівна

Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв, Україна
Бойко А. О.

Бойко Антон Олександрович

кандидат економічних наук,
Сумський державний університет, м. Суми, Україна
Бондаренко О. С.

Бондаренко Олена Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент
Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна