ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Автори

Худолій Ю. С.

Худолій Юлія Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава, Україна
Хуторна М. Е.

Хуторна Мирослава Емілівна

кандидат економічних наук, доцент
Університет банківської справи Національного банку України, м. Київ, Україна
Цаль-Цалко Ю. С.

Цаль-Цалко Юзеф Сигізмундович

доктор економічних наук, професор
Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир, Україна
Царук Н. Г.

Царук Наталія Георгіївна

кандидат економічних наук,
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Ніжинський агротехнічний інститут", м. Ніжин, Україна
Царук В. Ю.

Царук Василь Юрійович

кандидат економічних наук,
Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль, Україна
Цегельник Н. І.

Цегельник Ніна Іванівна

Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир, Україна
Циган Р. М.

Циган Раїса Миколаївна

Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського, м. Кременчук, Україна
Цюцяк А. Л.

Цюцяк Андрій Любомирович

Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, м. Івано-Франківськ, Україна
Цюцяк І. Л.

Цюцяк Ігор Любомирович

Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, м. Івано-Франківськ, Україна
Черненко О. С.

Черненко Ольга Сергіївна

кандидат економічних наук,
Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ, Україна