ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)

Індексування

Сервіс EBSCOhost поєднує доступні через веб-інтерфейс бази даних наукової інформації та потужні інтрументи збору, пошуку і управління інформаційними ресурсами. EBSCOhost надає можливість пошуку повнотекстових, рецензованих статей наукових журналів, довідників та інших публікацій з різних наукових дисциплін. Включає в себе як бази даних доступні на умовах передплати, так і бази даних, які знаходяться у відкритому доступі.

Index Copernicus- міжнародна наукометрична база доступна в режимі он-лайн, створена в 1999 році в Польщі. Сервіс передбачає можливість створення профілю вченого і містить інструменти оцінки продуктивності науки. Також Index Copernicus пропонує традиційне реферування та індексування наукових публікацій.

RePEc (Research Papers in Economics) - результат спільних зусиль сотень добровольців у 86 країнах для підвищення рівня розповсюдженості результатів досліджень в галузі економіки та суміжних наук. Сервіси RePEc забезпечують ведення профілю автора, формування інформаційних архівів, індексування науково-дослідних установ та цитування наукових робіт.

Російський індекс наукового цитування (РІНЦ) - започаткована у 2005 році інформаційно-аналітична система, ціллю функціонування якої є оцінка і аналіз публікаційної активності й цитованості російських дослідників, організацій та видань. В основі системи лежить бібліографічна реферативна база даних, яка включає як російські, так і наукові журнали країн СНД та ближнього зарубіжжя, а також інші типи наукових публікацій: доповіді на конференціях, монографії, навчальні посібники, патенти, дисертації.

Каталог Ulrich's Periodicals Directory американського видавництва Bowker, являється найбільшою базою даних, що охоплює світовий потік серійних (періодичних і таких що продовжуються) видань за всіма тематичними напрямками життєдіяльності. Довідник Ulrich's вперше був опублікований в 1932 році.

Прагнучи до розширення можливостей дослідників і бібліотекарів у всьому світі, ProQuest, завдяки партнерству з власниками контенту, агрегує та забезпечує зберігання різнотипових інформаційних масивів. Продукти та технології ProQuest підвищують ефективність використання інформаційного контенту та спільного управління ним.

Research Bible - відкрита пошукова база даних, створена зусиллями наукового співтовариства Японії. Мета проекту - сприяння розвитку наукових спільнот різних країн та більш широкому висвітленню результатів їх наукових досліджень.

Google Академія - популярний сервіс Google, який дозволяє легко здійснювати розширений пошук академічної літератури. Метою Google Академії є упорядкування статей, подібно до того, як це роблять дослідники, оцінюючи повний текст статті, автора, видання, в якому було опубліковано статтю та частоту цитування цієї статті в іншій академічній літературі.

Українські Наукові Журнали - інформаційний ресурс, мета якого зібрати необхідну для науковців інформацію про українські наукові видання задля підвищення рівня цитування самих видань та публікаційної культури в цілому. На сайті наведено окремі розділи для авторів та для редакторів, в яких представлено консультаційну інформацію та покрокові інструкції щодо оптимізації та нормування редакційних процесів в ході підготовки журналів до видання.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського - найбільша за обсягом фонду та площею приміщень бібліотека України, головний науково-інформаційний центр держави. Входить до двадцяти найбільших національних бібліотек світу. В Україні усі електронні версії періодичних друкованих наукових фахових видань оприлюднюються на офіційному сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.