ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

h-індекс журналу

Рівень цитування статей, опублікованих в журналі "Облік і фінанси", можна переглянути в аналітичній системі Google Академія. Видання має власний публічний бібліометричний профіль. Станом на 01.04.2019 журнал "Облік і фінанси" посідає 16 місце за рівнем цитування серед наукових фахових видань України.