ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Інформація про набір статей

Шановні автори, розпочався набір статей для публікації у журналі "Облік і фінанси" № 2 (88) 2020 (червень)

На основі Наказу МОН України від 15.01.2018 №32 "Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України" оновлено вимоги до оформлення статей. Тому перед надсиланням матеріалу до редакції, будь ласка, ознайомтеся з вимогами до оформлення рукопису, алгоритмом формування References та перегляньте зразок статті!

Нагадуємо, що список використаних джерел повинен бути оформлений згідно ДСТУ 8302:2015, а також паралельно транслітерований і оформлений в стилі APA (American Psychological Association Style). На титульній сторінці статті зазначається JEL код. Обсяг анотації українською та англійською мовами повинен бути не менше 1800 друкованих знаків (включаючи пробіли).

Коротка інструкція та приклади бібліографічного опису джерел за вимогами ДСТУ 8302:2015.