ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)

Проблеми українського села у фокусі аграрної науки

5 грудня 2017 року на засіданні Асоціації фермерів та приватних землевласників України та Всеукраїнського комітету захисту рідної землі,  було заслухано і схвалено наукову доповідь д.е.н., професора, академіка НААН України, Жука Валерія Миколайовича на тему "Обіг земель сільськогосподарського призначення в селозберігаючій моделі аграрного устрою України".

Ключові ідеї доповіді викладені у статті "Теоретичні основи моделювання розвитку сільських територій: біхевіористичний аспект", опублікованій у журналі "Облік і фінанси" № 3 (77) 2017. 

Переглянути повний текст доповіді