ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)

Редакційна колегія

Дем’яненко М.Я. – головний редактор, д.е.н., проф., академік Національної академії аграрних наук України, заслужений діяч науки і техніки України (Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", Україна)

Жук В.М. – заступник головного редактора, д.е.н., проф., академік  Національної академії аграрних наук України, заслужений діяч науки і техніки України (Товариство з додатковою відповідальністю "Інститут обліку і фінансів", Україна)

Бичкова С.М., д.е.н., проф. (Санкт-Петербурзький державний аграрний університет, Російська Федерація)

Васілевскі Мірослав, д.е.н., проф. (Варшавський університет природничих наук – SGGW, Польща)

Валентинов В.Л., д.пол.н. (Лейбніц-Інститут аграрного розвитку в країнах з перехідною економікою, Федеративна Республіка Німеччина)

Вігєр Марек, к.е.н. (Інститут економіки сільського господарства і продовольства – Національний науково-дослідний інститут, Польща)

Вишневська О.М., д.е.н., проф. (Миколаївський національний аграрний університет, Україна)

Гайдуцький П.І., д.е.н., проф., академік Національної академії аграрних наук України, заслужений діяч науки і техніки України (Інститут стратегічних оцінок, Україна)

Коцупатрий М.М., к.е.н., проф. (Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", Україна)

Лузан Ю.Я., д.е.н., заслужений економіст України (Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, Україна)

Мостенська Т.Л., д.е.н., проф. (Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна)

Непочатенко О.О., д.е.н., проф. (Уманський національний університет садівництва, Україна)

Петрук О.М., д.е.н., проф. (Житомирський державний технологiчний університет, Україна)

Савчук В.К., д.е.н., проф. (Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна)

Синчак В.П., д.е.н., проф. (Хмельницький університет управління та права, Україна)

Хоружій Л.І., д.е.н., проф. (Російський державний аграрний університет - МСГА імені К.А. Тімірязєва, Російська Федерація)

Шевчук В.О., д.е.н., проф. (Національна академія статистики, обліку та аудиту, Україна)