ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Облік і фінанси - фаховий (категорія Б) рецензований науково-виробничий журнал відкритого доступу. Індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах.

 Заснований у 2004 році Федерацією аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України. До 2013 року видавався під назвою Облік і фінанси АПК. 
Основна мета журналу - формування наукового забезпечення для вчених та дослідників шляхом публікації високоякісних досліджень з бухгалтерського обліку, фінансів та інших економічних наук.

Журнал нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України

Новини
 • Інформація про набір статей

  Шановні автори, триває набір статей для публікації у журналі Облік і фінанси № 1(95) 2022 (березень). 

  Перед надсиланням матеріалу до редакції, будь ласка, обов'язково ознайомтеся з вимогами до оформлення рукопису, алгоритмом формування References та перегляньте зразок статті!

  Нагадуємо, що список використаних джерел повинен бути оформлений згідно ДСТУ 8302:2015, а також паралельно транслітерований і оформлений в стилі APA (American Psychological Association Style). Список джерел має містити роботи дослідників, що індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science. На титульній сторінці статті зазначається JEL код. Обсяг анотації українською та англійською мовами повинен бути не менше 1800 друкованих знаків (включаючи пробіли).

  Коротка інструкція та приклади бібліографічного опису джерел за вимогами ДСТУ 8302:2015.

  Інформуємо, що рівень відхилення статей у 2021 році склав 19% (у 2020 - 20%, 2019 - 18%, 2018 - 12%). Головними причинами є: наявність у статті плагіату, відсутність новизни - науково-практичних результатів; невідповідність  дослідження тематиці журналу.

 • Цитування журналу

  Шановні читачі та автори! Задля забезпечення коректного міжнародного цитування, з 2021 року ми використовуємо транслітеровану назву журналу - Oblìk ì fìnansi, яка визнана Міжнародним центром ISSN.

  У зв'язку з наявністю в світі декількох журналів з аналогічною назвою, просимо не використовувати для міжнародного цитування (у References) англомовний варіант назви журналу - Accounting and Finance.

 • Журнал припиняє співпрацю з Research Bible

  Починаючи з 2021 року журнал Облік і фінанси припиняє співпрацю з інформаційною базою Research Bible. Надалі редакція не здійснюватиме передачі метаданих статей та інших даних (повні тексти, URLs) в цей інформаційний каталог. Всі статті, що були опубліковані до 2021 року у журналі Облік і фінанси та внесені до Research Bible, залишатимуться у цій базі у вільному доступі.

 • Зміни у формуванні профіля автора

  Починаючи з 1 липня 2020 року, при подачі статті у відомостях про автора обов'язково повинен бути вказаний ORCID, який буде опублікований та доданий у профіль автора на сайті журналу.

  ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) - відкритий ідентифікатор дослідника і автора досліджень, який забезпечує коректну цитованість статей, можливість подавати статті в престижні міжнародні видання, можливість участі в рейтингах міжнародного рівня та подачі заявок на гранти.

  Автори вже опублікованих статей можуть надіслати свій ORCID до редакції, щоб він був доданий у профіль автора на сайті журналу. Якщо у вас ще немає ORCID, - перейдіть за посиланням та зареєструйтеся.

 • Журнал включено до категорії Б

  Наказом Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р. науково-виробничий журнал Облік і фінанси включено до категорії Б Переліку наукових фахових видань України.

  Журнал визначено фаховим друкованим періодичним виданням з економічних наук за наступними спеціальностями:
  051 – Економіка;
  071 – Облік і оподаткування;
  072 – Фінанси, банківська справа та страхування;
  073 – Менеджмент;
  075 – Маркетинг;
  076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Архів новин