ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Усатенко Ольга Вікторівна

Науковий ступінь:
кандидат економічних наук

Вчене звання:
доцент

Місце роботи: повна назва підприємства / установи / організації, місто, країна*:
Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет", м. Дніпро, Україна

Усатенко О.В.

Опубліковані статті