ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Дем'яненко Тетяна Євгенівна

Місце роботи: повна назва підприємства / установи / організації, місто, країна*:
Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ, Україна

Дем'яненко Т.Є.

Опубліковані статті