ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Пухир Світлана Тимофіївна

Науковий ступінь:
кандидат економічних наук

Вчене звання:
доцент

Місце роботи: повна назва підприємства / установи / організації, місто, країна*:
Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», м. Львів, Україна

Пухир С.Т.

Опубліковані статті