ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Журнал включено до категорії Б

Наказом Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р. науково-виробничий журнал Облік і фінанси включено до категорії Б Переліку наукових фахових видань України.

Журнал визначено фаховим друкованим періодичним виданням з економічних наук за наступними спеціальностями: 051, 071, 072, 073, 075, 076.