ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Облік і фінанси - фаховий (категорія Б) рецензований науково-виробничий журнал відкритого доступу. Індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах.

 Заснований у 2004 році Федерацією аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України. До 2013 року видавався під назвою Облік і фінанси АПК. Перейменування та оновлення видання з врахуванням передового світового досвіду започаткувало новий етап його розвитку. Ознайомитися з номерами журналу, виданими до 2013 року, можна на сайті Бухгалтерського порталу "Облік і фінанси АПК"

Журнал нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України

Новини
 • Цитування журналу

  Шановні читачі та автори! Задля забезпечення коректного міжнародного цитування, з 2021 року ми використовуємо транслітеровану назву журналу - Oblìk ì fìnansi, яка визнана Міжнародним центром ISSN.

  У зв'язку з наявністю в світі декількох журналів з аналогічною назвою, просимо не використовувати для міжнародного цитування (у References) англомовний варіант назви журналу - Accounting and Finance.

 • Інформація про набір статей

  Шановні автори, триває набір статей для публікації у журналі Облік і фінанси № 4 (94) 2021 (грудень). 

  Перед надсиланням матеріалу до редакції, будь ласка, обов'язково ознайомтеся з вимогами до оформлення рукопису, алгоритмом формування References та перегляньте зразок статті!

  Нагадуємо, що список використаних джерел повинен бути оформлений згідно ДСТУ 8302:2015, а також паралельно транслітерований і оформлений в стилі APA (American Psychological Association Style). Список джерел має містити роботи дослідників, що індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science. На титульній сторінці статті зазначається JEL код. Обсяг анотації українською та англійською мовами повинен бути не менше 1800 друкованих знаків (включаючи пробіли).

  Коротка інструкція та приклади бібліографічного опису джерел за вимогами ДСТУ 8302:2015.

  Інформуємо, що рівень відхилення статей у 2020 році склав 20% (у 2019 - 18%, 2018 - 12%). Головними причинами є: наявність у статті плагіату, відсутність новизни - науково-практичних результатів; невідповідність  дослідження тематиці журналу.

 • Зміни у формуванні профіля автора

  Починаючи з 1 липня 2020 року, при подачі статті у відомостях про автора обов'язково повинен бути вказаний ORCID, який буде опублікований та доданий у профіль автора на сайті журналу.

  ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) - відкритий ідентифікатор дослідника і автора досліджень, який забезпечує коректну цитованість статей, можливість подавати статті в престижні міжнародні видання, можливість участі в рейтингах міжнародного рівня та подачі заявок на гранти.

  Автори вже опублікованих статей можуть надіслати свій ORCID до редакції, щоб він був доданий у профіль автора на сайті журналу. Якщо у вас ще немає ORCID, - перейдіть за посиланням та зареєструйтеся.

 • Журнал включено до категорії Б

  Наказом Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р. науково-виробничий журнал Облік і фінанси включено до категорії Б Переліку наукових фахових видань України.

  Журнал визначено фаховим друкованим періодичним виданням з економічних наук за наступними спеціальностями: 051, 071, 072, 073, 075, 076. 

 • h-індекс журналу

  Рівень цитування статей, опублікованих в журналі Облік і фінанси, можна переглянути в аналітичній системі Google Академія. Видання має власний публічний бібліометричний профіль. Станом на 01.02.2021 журнал Облік і фінанси посідає 17 місце за рівнем цитування серед наукових фахових видань України.

Архів новин