ISSN 2307-9878 (Print)
ISSN 2518-1181 (Online)
DOI 10.33146/2307-9878

Вартість публікації

Всі статті у журналі публікуються у повному відкритому доступі на умовах ліцензії Creative Commons (CC BY-NC 4.0). Це забезпечує науковому співтовариству та широкій громадськості необмежений, безкоштовний та негайний доступ до опублікованих статей, а також дає змогу вільно використовувати контент за умови, що авторські права не будуть порушені. Отже, читачі журналу не сплачують коштів за доступ до опублікованих статей та їх використання.

Щоб покрити витрати на надання високоякісного видавничого сервісу та вільного доступу до опублікованих статей для читачів, автори оплачують публікацію статей, які пройшли рецензування та рекомендовані до друку. Обробка статей, що були відхилені, не оплачується.

Плата за публікацію покриває витрати на:

a) Редакційні процедури, пов'язані з фаховим рецензуванням та літературним редагуванням рукописів.

b) Додрукарську підготовку журналу: форматування тексту, професійний переклад, комп'ютерна верстка, макетування.

c) Присвоєння кожній статті ідентифікатора цифрового об’єкту (Digital Object Identifier – DOI).  

d) Виготовлення паперового примірника журналу.

e) Хостинг та поширення статей в мережі Інтернет: підтримка веб-сайту, підготовка метаданих статей для індексування в наукометричних базах.

f) Управління редакційним процесом.

Плата за публікацію становить 40 грн. за одну сторінку рукопису.
При цьому: 

1) Автори статей, які пройдуть фахове рецензування та літературне редагування і будуть рекомендовані до друку, крім плати за публікацію, повинні здійснити оплату за обробку та рецензування матеріалу – 100 грн. (незалежно від обсягу статті).

2) У випадку відсутності / формального оформлення References (автоматична транслітерація, недотримання вимог стилю APA і т.п.)  або за бажанням автора, оформлення References виконає редактор, а вартість такої послуги складе 75 грн. (100 грн. - у випадку оформлення References та Списку використаних джерел за вимогами ДСТУ 8302:2015).

Редакція не здійснює поштову розсилку авторських примірників. Автори можуть отримати безкоштовний авторський примірник журналу у редакції або замовити його доставку Новою Поштою.

На одну опубліковану статтю видається один безкоштовний авторський примірник, незалежно від кількості авторів. За необхідності автори можуть придбати додатковий авторський примірник журналу.

Члени редакційної колегії можуть опублікувати свої одноосібні статті безкоштовно, але не більше двох таких статей на рік.